anahtar kelime: tasarım no:
kategori:

KULLANIM KOŞULLARI

Bu siteyi kullanmaya başladığınız andan itibaren aşağıda yazılı tüm hususları tamamen anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız. nKOD Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti. bu maddelerde önceden haber vermeksizin değişiklik yapabilir. Siteyi kullanırken tüm işlemlerinizden kişisel olarak sorumlu olduğunuz, eylemleriniz nedeniyle zarar görebilecek herkesin zararlarını tazmin etmek zorunda kalacağınız önemle ihtar olunur. Aşağıda yazılı hususların herhangi birinin yasalar çerçevesinde, kanun koyucu, herhangi bir resmi mercii ya da mahkemelerce geçersiz addolunması diğer maddelerin geçerliliğini etkilemez.

1.KULLANICI SORUMLULUKLARI:
Bu sitenin tüm içeriği; metin, grafik, logo, resimler, fotoğraflar, şekiller, teknik ve bilimsel çizimler, sesli klipler, animasyon, video ve müzik kayıtları, yazılımlar, program kodları; dış görünüm, dizayn, sistem ve teknik unsurlar; sitenin toplama, düzenleme ve montaj bazında içerik derlemelerinin tamamı; endüstriyel tasarımı bunlarla sınırlı olmamak ve bunlara bağlı her türlü haklar dahil olmak üzere nKOD Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti. ait olup, halen mevcut ve yürürlüğe girecek tüm T.C. mevzuatı, uluslararası telif hakkı ve marka yasaları ve uluslararası sözleşmeler ile koruma altındadır. Yukarıda sayılan unsurların nKOD Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti. yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde kullanımı, iktibası, kopya edilmesi, çoğaltılması, değişiklik yapılması, depolanması, başka bir bilgisayara yüklenmesi, postalanması, dağıtımı, nakli, tekrar yayınlanması, teşhiri, uyarlanması, işlenmesi, temsili, ticari amaçla elde bulundurulması, satılması veya yukarıda sayılan fiillerin teşvik edilmesi, yapılmasının kolaylaştırılması yasaktır.

2.YASA DIŞI VEYA YASAKLANMIŞ KULLANIM:
Hizmet kullanımının şartı olarak, Hizmeti yasadışı veya Kullanım Koşulları tarafından yasaklanmış herhangi bir amaçla kullanamazsınız. Hizmeti, Hizmete zarar verecek, devre dışı bırakacak, kapasitesini aşacak veya bozacak ya da üçüncü partilerin bu hizmeti kullanmasına ve bu hizmetten yararlanmasına müdahale edecek şekilde kullanamazsınız. Hizmetle ilgili herhangi bir hesap, bilgisayar sistemi veya ağa yetkisiz erişim sağlamaya çalışamaz veya Hizmete bağlı herhangi bir hesap, bilgisayar sistemi veya ağa müdahale edemez veya bunları bozma girişiminde bulunmazsınız. Hizmet yoluyla sunulmamış veya özellikle kullanılabilir duruma getirilmemiş herhangi bir malzeme veya bilgiyi herhangi bir yöntemle elde edemez veya elde etme girişiminde bulunamazsınız. Hizmete erişmek için kullandığınız veya diğerlerinin kullanımına sunduğunuz yetkisiz bir yazılımı tasarlamak, geliştirmek veya güncelleştirmek için gerek duyduğunuz bilgileri edinmek üzere Hizmete olan erişiminizi kullanamazsınız. nKOD'un açık yazılı onayı olmadan başkalarından Hizmeti doğrudan veya dolaylı olarak kullanmaları için ücret alamazsınız.
Hizmeti, yalnızca uygun ileti ve malzeme göndermek, almak ve aktarmak üzere kullanmayı kabul etmiş bulunmaktasınız. Aşağıda, Hizmeti kullanırken yapmamayı kabul ettiğiniz, ancak yapmamanız gerekenlerin tümünü içermeyen, eylemlere bazı örnekler verilmiştir:

  • Uygunsuz, saygısız içerikli, müstehcen, ahlak dışı veya yasadışı herhangi bir konu, ad, malzeme veya bilgiyi basılı malzeme olarak tasarlamak, sipariş vermek, satmak, kullanmak yasaktır. Bu kurallara aykırı olarak uygunsuz tasarımlar yapan üyelerin tasarımlarından nKOD Bilişim sorumlu tutulamaz. nKOD Bilişim bu tasarımların yayınlanmasını engelleme hakkını saklı tutmaktadır.
  • Üyelerin nKOD Bilişim sistemini kullanarak tasarladıkları ürünlerin, telif hakları kendilerine ait olmakla beraber, nKOD Bilişim sistemi üzerinden kullanılan hizmet, resim,grafik, fotoğraf, yazılım vb gibi ürünlerin tüm hakları nKOD Bilişim 'a aittir. nKOD Bilişim, sunduğu bu hizmet ve ürünleri istediği zaman değiştirebilme yada silme hakkına sahiptir. Herhangi bir değişiklik veya hatada dolayı üyelerin dosyalarına gelebilecek herhangi bir zarardan nKOD Bilişim sorumlu tutulamaz.
  • Gerekli haklara veya bu hakların denetimine sahip olmaksızın ya da gerekli tüm onayları almadan, örneğin telif hakkı veya ticari marka yasaları dahil olmak üzere, ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, fikri mülkiyet yasaları (veya gizlilik veya tanıtım hakları) tarafından korunan resim, fotoğraf, yazılım veya diğer malzemeleri içeren dosya veya diğer malzemeleri, aktarma veya başka bir şekilde kullanıma sunmak yasaktır.
    Resim ve fotoğraflar da dahil olmak üzere, Hizmet yoluyla kullanıma sunulan herhangi bir malzeme veya bilgiyi, başka bir kişi veya kuruluşa ait herhangi bir telif hakkı, ticari marka, patent, ticari sır veya diğer mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde kullanmak yasaktır.
  • Hizmet kullanıcılarının herhangi bir dizinini veya diğer kullanıcı ya da kullanım bilgilerini veya bu bilgilerin bir bölümünü kullanma, karşıdan yükleme veya kopyalama ya da bir kişi veya kuruluşa (ücret karşılığında veya ücretsiz) vermek yasaktır.
  • Hizmet için geçerli olabilecek herhangi bir kuralı veya başka yönergeleri ihlal etmek yasaktır.
    Hizmet hesabınızda yapılan tüm etkinliklerin sorumluluğu size aittir. Hesabınızın yetkisiz kullanımını ve Hizmetle ilgili bildiğiniz güvenlik ihlallerini nKOD Bilişim 'e gecikmeden bildirmeyi kabul ediyorsunuz.


3.YASAL VE YARGILAMA HAKKI:
Bu site nKOD Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Tic. Ltd. Şti tarafından İstanbul, Türkiye'de yaratılmıştır. Bu sitenin işletmeciliği ise nKOD Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti. firmasına aittir. Bu sitedeki tüm kurallar, beyanlar ve bu sitenin kullanımı Türk maddi hukuk ve Türk usul hukuku kurallarına tâbidir. Bu site ile ilgili uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul mahkeme ve icra daireleri münhasıran yetkilidir.